Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Odstąpienie od umowy

 Odstąpienie od umowy  
Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Prawo odstąpienia od umowy   Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  UWAGA - BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTÓW MASECZEK W związku z sytuacją jaka obecnie panuje na świecie oraz tempem rozwoju pandemii koronowirusa w Polsce , w trosce o bezpieczeństwo nasze oraz naszych Klientów podjęliśmy decyzję o nie przyjmowaniu zwrotów zakupionych w naszym sklepie maseczek. Maski są towarami higienicznymi, które zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi. Uprzejmie prosimy o przemyślane zakupy.  
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Centrum Obsługi Pojazdów s.c. Sławomira Kubacka, Arkadiusz Kubacki, tel +48 75 744 55 16) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy dostępny na naszej stronie internetowej www.lubatexoutlet.pl lub jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy   W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy dla towarów w pierwszym gatunku zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem dla towaru w pierwszym gatunku.   Odbierzemy rzecz. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy w pierwszym gatunku. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.   Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku :   a). umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;   b). umowy zawartej na aukcji publicznej; c)
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)   –
Adresat: Centrum Obsługi Pojazdów s.c. Sławomira Kubacka, Arkadiusz Kubacki, ul. Bohaterów Getta 1A, 58-400 Kamienna Góra, tel. +48 75 744 55 16   – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)   – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)   – Adres konsumenta(-ów)   – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)   – Data (*) Niepotrzebne skreślić.
pixel